Historia e Kosovës
 Teme

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Intervistirani ljudi pričaju o svom porodičnom životu; kako je bio organiziran, kakvu su ulogu imali žene u porodici i društvu i koji je bio tretman gostiju u kući...više

U video spotovima, ljudi govore o uvetima i mogučnostima za obrazovanje, o odnosu između studenata i nastavnika kao i o odnosu između studenata različitih... više

Izjave pokazuju o prirodu posla kojeg su oni vršili toko 60-ih i 70-ih godina; kako su zatekli njih i kakvi su bili uveti rada. Isto tako oni kažu na čemu...više

O ovom delu intervistirani govore o kulturalnim aktivnostima u kojima su učestvovali; pričaju o tome kakvu muziku su slušali, koji su im se...više

Ove izjave pokazuju odnose koje su oni imali sa članovima drugih etničkoh skupina i to kako su se ovi odnosi razlikovali ili ličili...više

U intervistama, ljudi govore o efektu industrializacije. Kažu kako se promenio život na selu instaliranjem električne struje i izgradnjom asfaltiranih puteva...više

Intervistirani ispričaju kako je p[olitika utecala u njihov život, da li su bili aktivni ili interesirani za politiku. Pričaju o mogućnostima koje su žene ...više

U ovom delu, intervistirani kažu kako je izgledalo jedan njihov običan dan na početku 60-ih i 70-ih godina. Isto tako pričaju o najtežem i najsrećnijem ...više