Historia e Kosovës
  Teme >> Obrazovanje

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Obrazovanje
U video spotovima, ljudi govore o uvetima i mogučnostima za obrazovanje, o odnosu između studenata i nastavnika kao i o odnosu između studenata različitih etničkoh skupina. Oni govore o obrazovanju u odnosu na dečake i devojke i o tome koliko su bili slobodni da se izražavaju na svom materinskom jeziku. Isto tako, oni pričaju o tome kako su se osećali kada se otvorio Univerzitet u Prištini.

 

Osnovnu i srednju školu je završila u Prizrenu. Roditelji, a i oni sami, bili su odlučni da i ona i njezin brat nastave studije. Nije imala buru tokom studiranja...video

Đaci iz gradova u srednjoj školi ne dobivaju stipendije, nego samo nekoličina sa sela. Za  fakultete, stipendije se nisu delile do treće godine, ali i one koje su se...video

Relativno dobri, ali sa poboljšanjem u srednjoj školi. Tokom studiranja, kada bi profesori shvatili da je iz Prizrena, rekli bi: “ako si iz Prizrena, onda nisi albanka...video

Tradicija dobrog ponašanja i poštovanja starijih u porodici praćen i od đaka u školi. Ako biste sreli profesora na ulici, trebalo je pobeći jer bi on mislio da ne...video

Isto, nije bilo nikakve razlike. Ekzistirao je takav duh da su uvek oba spola gledali kao ravnopravne. Ekonomsko stanje je utecalo da se neke porodice se...video

Obrazovanje je bilo isto kao za dečke tako i za devojke. Stanje u gradu je bilo jako teško, ali u selu je bilo jos teže. Maxhidina porodica je bila katalizator za...video

Upotreba oba dijalekata albanskog jezika do unificiranja albanskog jezika u Kongresu za Jezik u Tirani; učestvovanje ličnosti sa Kosova u ovom Kongresu...video

Predrasude srpskih đaka prema albanskim, kao intelektualno sirmoašnijim. Posledično je to utecalo na njihovim odnosima...video

Otvaranje Univerziteta u Prištini; utecaj univerzitetskog učenja u postizanju nacionalnih ciljeva...video

Put ka otvaranju PU nije bio lagan. Ljudi su bili jako sretni jer su znali da otvaranjem univerziteta otvorit će se nove mogučnosti...video

Unificiranje jezika je bio obligativan. Svi narodi u ovom svetu imaju kniževni jezik i jezik dijalekata. Ispriča kako je kada sa svojim mužem,  Ukšin Hoti, bila na...video

Dobar kongres za albance; jako važan za to vreme jer su se izgubili lokalizmi koji vladali u jeziku u to vreme...video

Počivanje obrazovanja samoinicijativom u doba od devet godina starosti; ostavljanje stoke i odlazak u školi; prvi nastavnik...video

Učenja pisanja i čitanja prije odlaska u školi; prva pesma...video