Historia e Kosovës
  Teme >> Posao

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Posao
Izjave pokazuju o prirodu posla kojeg su oni vršili toko 60-ih i 70-ih godina; kako su zatekli njih i kakvi su bili uveti rada. Isto tako oni kažu na čemu su potrošili zarađeni novac.

 

Ona je prolazila kroz monogih i velikih i rizičnih poteškoća za nju. Ona objašnjava kako je otišla posetiti Irfana, njezinog supruga, u zatvoru u Nišu (Serbi) i o...video

Pošto nije imala svoj stan, najveći deo novca je bio potrošen za plaćanje kirije. Bila je srećna što više ne mora tražiti novac od porodice. Kupila je mašinu za...video

Stavaranje ličnog dohodka preko poljoprivrednih proizvoda, davanje poljoprivrednih kredita, zapošljavanje u državnim poslovima od  1971...video

Pošto albanski arheolozi bili deficitaran kadar, nije bilo teško naći posao. Radila je na  Muzeju Kosova 1974...video

Osiguravanje ekonomske baze prodavanjem poljoprivrednih proizvoda, porodična hrana, plaćanje državnih taksa...video

Porodica je živela platom koja je, iako ne tako dobra, bila dovoljna za dobrostanje porodice. Otac je radio u polje nasledstva, dok mama je imala malu ...video