Historia e Kosovës
  Teme >> Porodični život

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Porodični život

Intervistirani ljudi pričaju o svom porodičnom životu; kako je bio organiziran, kakvu su ulogu imali žene u porodici i društvu i koji je bio tretman gostiju u kući.

Srećno detinjstvo, hormoničnost između dece različitih komuniteta. Različite igre i na kraju, orijentisanje ka čitanju različitih časopisa koje, za vreme polaska u...video

Jako sretno detinjstvo, ne zato što su okolnosti bile dobre nego zbog toga što su roditelji pazili da ih štede od svega toga što je bilo nakon drugog svetskog rata....video

Familja Shaqiri, në fillimin e hershëm të saj, është më e madhe, kurse me ngritjen e standardit jetësor, ajo zgjërohet më shumë. Respekti për më të vjetrit...video

Položaj muža superioran nad onog od žene, koja se nije mogla baviti pitanjima izvan kuće. Podela spolnih uloga ...video

Žena je bila ravnopravna. Kod najstarijih je bilo razlike u podeli rada. Za sve ukučane je pazila žena. Muškarci porodica iz obe strane su znali napraviti jako dobru hranu...video

Tata jedini izvor za porodičnu ekonomiju...video

Traditcija dočeka i praćenja gosta do blizine njegove kuće...video

Gost ima časno i poštovano mesto i treba mu se pružiti sva dobra koje porodica ima. Soba gostiju nije bila samo soba za goste; ona se iskoristila i za učenje, relaksiranje itd...video

Poteškoće i prepreke za prakticiranje vere za lica koja su bila zaposlena u državnim radnim mestima...video

Upotreba tradicionalnih igračaka kao dete...video

Tradicija i porodični običaji; ponašanja sa susedima; stvaranje prijatelja...video