Historia e Kosovës
 

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Istoriju Kosova

Ova vebstrana predstavlja istoriju 60-ih i 70-ih na Kosovu na nov način. Predstavlja ga preko kratkih video snimaka, u kojima Kosovari pričaju kako su oni doživljavali  60-te i 70-te godine na Kosovu. Svedoci tog doba koji su bili intervjuiran, govore o svojimm porodičnim životima u to vreme, o njihovom obrazovanju, o uslovima rada, o procesu modernizacije, o zajedničkom životu sa ostalim etničkim skupinama kao i o važnim političkim događajima. Jedna trećina videa ima srpske subtitlove i predstavljeni su na srpskoj stranici vebsajta.

 

Video snimci su sortirani na tri načina: prema temi, svedočenju i mestu.
Ako izaberete temu (npr., obrazovanje), naći ćete razne osobe koje govore u vezi sa ovom temom.
Ako izaberete svedoke toga vremena (npr., Edi Shukriu), naći ćete video snimke svih tema o kojima govori svedok.
Ako izaberate kategoriju mesta, videćete mapu Kosova sa svim mestima, u kojima su ljudi bili intervjuisani.

 

Vebstrana „ Istorija Kosova 60-ih i 70-ih godina“ stvorena je od strane Multimedia Centra, Priština. Razvijena je u okviru projekta  “Laboratorija kosovske istorije”, koja se odvijala od marta do jula  2009. (Više informacija…)

 

Pošto ova vebstranica predstavlja nov pristup u reflektiranju istorije Kosova, i mi planiramo da ovu istoriju i dalje širimo, zainteresovani smo za vaše mišljenje. Molimo vas, nemojte se ustručavati da nam pošaljete vaše sugestije i mišljenja.