Historia e Kosovës
  Svedoci toga vremena >> Fazli Bytyqi

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Fazli Bytyqi

 

Je rođen 1938 godine u selu Gornja Fuštica u Drenicu. Osnovnu školu je završio u mestu rođenja. Dugo vreme se bavio poljoprivredom i izgradnjom kuća. Radio je na različitim mestima bivše Jugoslavije, a od 1971, radio je u fabriku Amortizatora u Prištini. Aktualno je penzionisan. Od 1965 živi u selu Hence blizu Slatine.

Upotreba tradicionalnih igračaka kao dete...video

Osiguravanje hrane za porodicu od poljoprivrednih i stočarskih proizvoda; prelaženje od upotrebe kukuruza za hranu na upotrebu  grur...video

Tradicija i porodični običaji; ponašanja sa susedima; stvaranje prijatelja...video

Traditcija dočeka i praćenja gosta do blizine njegove kuće...video

Religija / Vera

Poteškoće i prepreke za prakticiranje vere za lica koja su bila zaposlena u državnim radnim mestima...video

Počivanje obrazovanja samoinicijativom u doba od devet godina starosti; ostavljanje stoke i odlazak u školi; prvi nastavnik...video

Učenja pisanja i čitanja prije odlaska u školi; prva pesma...video

Upotreba oba dijalekata albanskog jezika do unificiranja albanskog jezika u Kongresu za Jezik u Tirani; učestvovanje ličnosti sa Kosova u ovom Kongresu...video

Otvaranje Univerziteta u Prištini; utecaj univerzitetskog učenja u postizanju nacionalnih ciljeva...video

Stavaranje ličnog dohodka preko poljoprivrednih proizvoda, davanje poljoprivrednih kredita, zapošljavanje u državnim poslovima od  1971...video

Postojanje temelja Katoličke Crkve u selu Gornja Fuštica i pokušaji srpske administracije za eliminisanje ovih tragova...video

Slušanje radija I muzike u albanskim medijama osobito slušanje Radio Kukës...video

Upotreba muzičkih instrumenata u selu Gornja Fuštica, kao gusle/lahuta, çiftelija itd...video

Poteškoće zbog političih okolnosti za praćenje filmova i tetralnih predstava u selu  Slatina...video

Među-etnički odnosi sa crnogorskim đacima u selu Komoran, odnosi sa učiteljicom srpskog jezika...video

Tučenja i maltretiranja oca u vreme Rankovića, promene u političkom stanju nakon pada Rankovića...video

Stav Tita prema populaciji na Kosovu, političke promene nakon Titove smrti...video