Historia e Kosovës
  Svedoci toga vremena >> Edi Shukriu

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Edi Shukriu

 

Rodila se u Prizrenu 22 oktobra 1950. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Prizrenu, dok studije arheologije u Beogradskom Universtitetu (1972). Magistrirala je u Beogradskom Universtitetu  (1979), a titulu Doktora Historijskih Nauka je dobila u Prištinskom Univerzitetu (1990). Ona je orinerna profesorica u Filozofskom Fakultetu Unioverziteta u Prištini. Ona je prva albanka arheologinja na Kosovu. Pisala je i pesme, koje je objavila u volumu ‘Danas moje srce slavi‘(1972). Ona je član PEN centra Kosove (2004-), Društva Pisaca Kosova (1973-). Učestvovala je u International Writing Program 2005, u University of Iowa (SAD, 2005). Predstavlja se u antologijama albanskih i stranih autora.

Jako sretno detinjstvo, ne zato što su okolnosti bile dobre nego zbog toga što su roditelji pazili da ih štede od svega toga što je bilo nakon drugog svetskog rata...video

Gost ima časno i poštovano mesto i treba mu se pružiti sva dobra koje porodica ima. Soba gostiju nije bila samo soba za goste; ona se iskoristila i za učenje, relaksiranje itd....video

Žena je bila ravnopravna. Kod najstarijih je bilo razlike u podeli rada. Za sve ukučane je pazila žena. Muškarci porodica iz obe strane su znali napraviti jako dobru hranu....video

Osnovnu i srednju školu je završila u Prizrenu. Roditelji, a i oni sami, bili su odlučni da i ona i njezin brat nastave studije. Nije imala buru tokom studiranja. Nepotizam i...video

Relativno dobri, ali sa poboljšanjem u srednjoj školi. Tokom studiranja, kada bi profesori shvatili da je iz Prizrena, rekli bi: “ako si iz Prizrena, onda nisi albanka nego turkinja...video

Isto, nije bilo nikakve razlike. Ekzistirao je takav duh da su uvek oba spola gledali kao ravnopravne. Ekonomsko stanje je utecalo da se neke porodice se koncentrišu puno na obrazovanju devojaka...video

Unificiranje jezika je bio obligativan. Svi narodi u ovom svetu imaju kniževni jezik i jezik dijalekata. Ispriča kako je kada sa svojim mužem,  Ukšin Hoti, bila na odmoru u...video

Put ka otvaranju PU nije bio lagan. Ljudi su bili jako sretni jer su znali da otvaranjem univerziteta otvorit će se nove mogučnosti...video

Porodica je živela platom koja je, iako ne tako dobra, bila dovoljna za dobrostanje porodice. Otac je radio u polje nasledstva, dok mama je imala malu penziju, koja...video

Pošto albanski arheolozi bili deficitaran kadar, nije bilo teško naći posao. Radila je na  Muzeju Kosova 1974...video

Pošto nije imala svoj stan, najveći deo novca je bio potrošen za plaćanje kirije. Bila je srećna što više ne mora tražiti novac od porodice. Kupila je mašinu za tiskanje, za ...video

Rano se počela baviti pisanjem. Prve dve pesme je napisala u četvrti razred osnovne škole. Tokom studiranja je pratila sve teatralne predstave, sve premijere, čak i...video

Imala je dobre odnose. Albanci su poznati za toleranciju i ako je jedan srbin bio u društvu albanaca, onda bi oni promenili jezik i govorili na srpskom...video

Oseća se jako loše zbog asfaltiranja ulica u Prizrenu. Misli da je trebalo sačuvati staru tradiciju onih malih kvadratića (mermera) jer su one napravile Prizren jako karakterističan...video

Prema porodičnoj tradiciji, svaka inovacija za njih je bila dobrodošla...video

Bila je primorana da piše "primljena sam u komunističku partiju" u vreme kada je msilila da pređe u PU. U početku je radila u Muzej Kosova, a 1979 godine je prešla u...video

Stavljanje nacionalne zastave i demonstracije  1968 godine su bile najsrećnije godine. Pevanje Skenderbega visokim glasom kod šadrvana/izvora u Prizrenu...video

Kada je dobila vest za pad Rankovića, bila je u Prevali u kampovanju sa porodicom. Kada je čula vest, derali su se do neba od radosti...video

Učili su na albanskom jeziku ali, npr., u književnost, su učili uglavnom o slavenskim piscima. Biblioteka je imala malo knjiga na albanskom i seća se da je bila jako vesela...video

Tito je vodio jednu artificijalnu strukturu, recimo kao što je nekada bila Kraljevina Jugoslavije, koja je bila artificijalna struktura i koja nije uspjela preživeti...video

Konstitucija '74 je bilo jedno otvaranje novih vrata za jednu prividnu ravnopravnost. Ne smatram da je ova konstitucija bila to što smo mi željeli, nego je bio jedan mali korak...video

Zbog pritisaka od 50-ih godina kada se nastavila emigracija u smeru Turske u Prizrenu je postojala još jedna vrsta nasilnog migriranja, direktan ili kamufliran...video

Nije bilo velikih promena. Nakon '74 godine se ocećalo relaksiranost. Kasno je shvatila da se njezina majka smatrala neprijateljem broj jedan u bivšoj Jugoslaviji...video

Najsrećniji trenutak je bio vreme ispita; nije joj bilo lako kada je otišla studirati, bio je drugi svet u sasvim drugom prostoru. Adaptiranje i uspesi koje je postigla bili su...video

Teških trenutaka je bilo puno, ali među najtežim je bio kada srpski režim, otpustio njezinog oca sa posla...video

Polazak u školi, povratak iz škole, vreme ručanja, učenje, igranje itd. U to vreme još nismo imali vode unuatr kuće, zato smo morali da idemo na izvor po vodu...video

Bilo je raznih aktivnosti tokom dana, ali uglavnom se fokusirala na svoje studije u Beogradu...video