Historia e Kosovës
  Svedoci toga vremena

 

Projekat

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Je rođen 1938 godine u selu Gornja Fuštica u Drenicu. Osnovnu školu je završio u mestu rođenja. Dugo vreme se bavio poljoprivredom i izgradnjom kuća. Radio je na različitim... više

Maxhide Shaqiri je rođena 1951 godine u Gnjilanu. Osnovnu i srednju školu je završila u Gnjilanu. Univerzitetske studije je završila u Prištini, u smeru medicine/ginekologiju...više

Rodila se u Prizrenu 22 oktobra 1950. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Prizrenu, dok studije arheologije u Beogradskom Universtitetu (1972). Magistrirala je u Beogradskom ...više