Historia e Kosovës
 Temat

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Njerëzit e intervistuar flasin për jetën e tyre familjare; se si ishte e organizuar, çfarë pozite kishin gratë në familje dhe në shoqëri dhe cili ishte... më shumë

Në video klipet, njerëzit flasin për kushtet dhe mundësitë për arsimim, për raportin midis studentëve dhe mësuesëve si dhe për raportin midis... më shumë

Deklaratat flasin për natyrën e punës që ata bënin gjatë viteve të 60-a dhe të 70-a; se si e kishin gjetur atë dhe çfarë ishin kushtet e punës...më shumë

Në këtë pjesë të intervistuarit flasin për aktivitetet kulturore në të cilat merrnin pjesë; tregonë se çfarë muzike dëgjonin, cilët këngëtarë/e...më shumë

Këto deklarata tregojnë për relacionet që ata kishin me pjesëtarë të grupeve tjera etnike dhe se si ndryshonin apo ngjanin këto...më shumë

Në intervista, njerëzit flasin për efektin e industrializimit. Tregojnë se si jeta në fshat ka ndryshuar me instalimin e rrymës elektrike...më shumë

Të intervistuarit tregojnë për ndikimin e politikës në jetën e tyre, se a ishin aktivë apo të interesuar në politikë. Tregojnë për mundësitë...më shumë

Në këtë pjesë, të intervistuarit tregojnë se si dukej një ditë e tyre e zakonshme në fillim të 60-ave dhe të 70-ave. Gjithashtu tregojnë...më shumë