Historia e Kosovës
  Temat >> Shkollimi

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Shkollimi
Në video klipet, njerëzit flasin për kushtet dhe mundësitë për arsimim, për raportin midis studentëve dhe mësuesëve si dhe për raportin midis studentëve të grupeve të ndryshme etnike. Ata flasin për arsimin në raport me djemtë dhe vajzat si dhe nëse ata kanë qenë të lirë të shpreheshin në gjuhën e tyre amtare. Poashtu, ata tregojnë se si janë ndier kur është hapur Univerziteti i Prishtinës.

 

Fillimi i shkollimit me vetë iniciativë në moshën nëntë vjeçare; braktisja e bagëtisë dhe shkuarja në shkollë; arsimtari i parë...video

Mësimi i shkrimit dhe leximit para se të shkonte në shkollë; vjersha e parë...video

Babai ishte i arsimuar dhe kërkesa e tij ishte që të shkolloheshin edhe fëmijët. Shkollimi ishte i vështirë sepse nuk kishte Univerzitet, mësimi mbahej në gjuhën...video

Familja Maliqi kishte krijuar një imazh të rezistencës ndaj regjimit serb, dhe, si pasojë, kishte ndikuar që Ramadani, sapo të nistë mësimin në shkollë, të përballohej sërish me ...video

Pas klasës së katërt, 90% e nxënësve e braktisnin shkollën Vetëm tre fëmijë i vijonin mësimet në shkollën tetë vjeçare. Kushtet ishin mjaft të vështira, sepse s’kishte tekste, libra, veshëmbathje etj...video

Dëshira për shkollim ishte e dyanshme. Krahas kushteve jo të mira, ia doli të bëhej nxënëse e dalluar...video

Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Prizren. Prindërit, e edhe ata vetë, kanë qenë të vendosur që edhe ajo edhe vëllau i saj t’i vazhdojnë studimet.Nuk ka pasë...video

Vitet 1974-1980 si vite të suksesit; ngritja dhe avancimi i kuadrit shqiptar nëpër shkollat e mesme; përdorimi gjuhës shqipe në shkolla...video

Babi i vritet gjatë luftës më 1941, në Gjakovë. Për ta mbajtur familjen, punoi si cigareshitës e berber. Vijoi shkollën në të njëjtën kohë me marrjen e zanatit për operator të kinemasë...video

Ndihma e familjës në shkollim përkundër traditës së familjes në praktikimin e besimit islam...video

Nxënësit e qytetit në shkollën e mesme nuk marrnin bursa, por vetëm disa të fshatrave. Për fakultet, bursat nuk shpërndaheshin deri në vitin e tretë, por edhe ato që...video

Raporte të mira me mësimdhënës, poashtu me nxënës. Njëherë, revista "Pioneri" ishte shkas që disa nxënës të rrihen nga një mësues, që Ramadani i shpëton...video

Tradia e mirësjelljes dhe respektimi i më të moshuarit në shtëpi i përcjellë edhe nxënësit në shkollë. Në qoftë se profesorin e takoje në rrugë, duhej të ikje sepse ai mund të ...video

Relativisht të mira, por me përmirësime në shkollën e mesme. Gjatë studimeve, kur profesorët kuptonin se është nga Prizreni, thonin: “në qoftë se je nga Prizreni...video

Në shkollë nuk kishte mjaft vajza, sidomos jo nga tereni i Grashticës. Nuk kishte diskriminim gjatë shkollimit të vajzave...video

Mësimi për vajzat ishte në nivel të ulët. Dy vajza përjashtohen nga klasa e tij për shkak se nuk e dinin gjuhën serbe...video

Në vitin shkollor '72-'73, nga 621 nxënës, kishte gjithsej 41 vajza...video

Shkollimi nuk ishte i njëjtë për vajzat sikur për djemtë. Gjendja në qytet ishte shumë e  rëndë, por në fshat ishte edhë më e rëndë. Familja e Maxhides ishte katalizator për ...video

I njëjtë, nuk ka pasë kurrëfarë dallimi. Ka qenë një frymë ku gjithmonë të dy gjinitë i kanë parë si të barabarta. Gjendja ekonomike ka ndikuar që disa familje të mos koncentrohen shumë...video

Përdorimi i dy dialekteve në gjuhën shqipe deri me rastin e unifikimit të gjuhës shqipe në Kongresin e saj në Tiranë; pjesmarrja e personaliteteve nga Kosova në këtë Kongres.. ...video

Mësimi i gjuhës serbe ishte i detyrueshëm, p.sh: një vjershë njëzetekatër strofëshe është dashur të mësohej për të nesërmen që t'i recitohej profesorit serb. Profesorët e gjuhës . ...video

Gjuha serbe ishte e obligueshme. Për shkak të saj, Faiku bie nga provimi në lëndën e gjuhës serbe...video

Represioni i madh i regjimit jugosllav bën që mësimi në gjuhën shqipe të mos lejohet në raport me popullsinë shumicë shqiptare. Rrjedhimisht, shqiptarët do të mbesin...video

Për shkak të klimës politike, kishte liri e paktë për t’u shprehur në gjuhën turke. Shkollat në gjuhën turke u hapën më 1952...video

Raportet me nxënsit serbë nuk ishin aq të mira. Pushteti tentonte të bënte një lloj përzierje në mes të paraleleve serbe e shqiptare, por pa sukses...video

Raportet me nxënësit e komuniteteve të tjera ishin relativisht të mira; ndonjëherë kishte zënka të vogla në lojëra me top...video

Kanë qenë raporte relativisht të mira. Në Suharekë ka ekzistuar një paralele serbe. Serbishtja mësohej prej klasës së pestë fillore e deri klasën e pestë në normale...video

Paragjykimet es nxënësve serbë ndaj atyre shqiptarë, si nxënës më të varfur intelektualisht. Rrjedhimisht, kjo ndikonnë raportet mes tyre...video

Hapja e Universitetit të Prishtinës; ndikimi i shkollimit universitar në arritjen e synimeve kombëtare ...video

Hapja e Univerzitetit të Prishtinës ishte gëzimi madh për shqiptarët. Pas hapjes së Univerzitetitm, hapet edhe menza e studentëve...video

Hapja e Univerzitetit të Prishtinës konsiderohet si arritje e madhe për shqiptarët e Kosovës. Ramadani gëzohet shumë për këtë gjë sepse në demonstratat e viti 1968 ...video

Gëzimi dhe hareja e shqiptarëve me rastin e hapjes së Universitetit të Prishtinës; kundërshtimi i hapjes së saj nga ana e komunitetit serb ...video

Hapja e universitetit ishte një gëzim i madh. Në atë kohë serbët thonin: “Shqiptarëve u’a morëm pushkët dhe u’a dhamë topin” ...video

Unifikimi i gjuhës ka qenë i detyrueshëm. Të gjithë popujt në botë e kanë gjuhën letrare dhe gjuhën e dialekteve. Rrëfen se kur me bashkoshoritn e saj,  Ukshin Hotin, ka qenë për pushime në Greqi...video

Ndëgjimi në radio i fjalës së rastit të Rexhai Suroit me rastin e hapjes së Universitetit të Prishtinës në vitin 1970; reagimi negativ i arsimtarëve serbë në shkollën e Mitrovicës. ...video

Hapja e Universitetit të Prishtinës u konsiderua arritje e madhe. Kjo ishte rrjedhojë e demonstratave të vitit 1968, që më vonë sollën edhe Kushtetutën e '74-tës...video

Kongresi i drejtshkrimit ishte hap i madh, i njëjtë me hapjen e Univerzitetit të Prishtinës...video

Kongresi nuk mirëpritet nga Ramadani sepse ai konsideron që gjuha e nënës po i cënohet...video

Roli pozitiv i unifikimit të gjuhës shqipe; ndryshimet e të folmes së gjuhës shqipe në mes shqiptarëve të Maqedonisë dhe atyre të Kosovës...video

Shembuj të mos kuptimit të gjuhës shqipe në mes të dy shqiptarevë në tregun e Bitpazarit në Maqedoni...video

Ka qenë njëri ndër pjesëmarrësit e konsultimeve gjuhësore në prill të vitit '68, në Prishtinë Është fakt i dokumentuar që shqiptarët e Kosovë kanë qenë të parët që kanë votuar për unifikimin...video

Kongres i mirë për shqiptarët; shumë i rëndësishëm për atë kohë sepse i shuajti lokalizmat në gjuhë që mbretëronin në atë  kohë...video

Unifikimi i gjuhës ka qenë i detyrueshëm. Të gjithë popujt në botë e kanë gjuhën letrare dhe gjuhën e dialekteve. Rrëfen se kur me bashkoshoritn e saj,  Ukshin Hotin...video

Mendimii shoqërisë për arsimin ishte negativ sepse njerëzit konsideronin që braktisja e fshatit për të shkuar në qytet për t’u shkolluar,do të thoshte se bëheshe ‘shka.’ Ky ...video

Më lehtë ishte të sigurohej ushqimi në fshat. Dallimi mes studentëve nga fshati dhe atyre nga qyteti ishte i madh. Studentët nga fshati nuk kishin kushte të mira...video

Shkollën fillore e kreu në Therandë. Pesë vjet ka qenë në shkollën normale të Prizrenit (shkolla për mësues). Pas asaj, për dy vjet e ka kryer shkollën e lartë në Prizren, degë e gjuhë dhe letërsisë...video

Secili studentë ka mundur të ketë bursë, vetëm a ka pasë dëshirë për të studiuar. Edhe nëse ka dashur të studiojë regji në Poloni Në Kompaninë “Ballkan” jepeshin...video

Ligjerimi i historisë shqiptare në mesin e nxënësve serbë në Mitrovicë...video