Historia e Kosovës
  Temat >> Puna

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Puna
Deklaratat flasin për natyrën e punës që ata bënin gjatë viteve të 60-a dhe të 70-a; se si e kishin gjetur atë dhe çfarë ishin kushtet e punës. Gjithashtu ata tregojnë se në çka i shpenzonin paratë që i fitonin.

 

Në shkollën e Grashticës problemi kryesor ishte që nxënësit vijonin shkollimin deri në klasën e katërt, dhe për ta mbaruar shkollën fillore duhej që të shkohej në Prishtinë. Faiku ...video

Punësimi për herë të parë në vitin 1962 në fshatin Rastavicë të Deçanit...video

Rrogën atëherë e kishte 18.000 dinarë. Në atë kohë, vetëm kryetari i komunës e kishte rrogën më të madhe se mësuesi...video

Ajo kishte kaluar në shumë vështirësi të mëdha dhe të rrezikshme për të. Ajo shpjegon se si kishte shkuar për ta vizituar Irfanin, bashkëshortin e saj, në burgun e Nishit (Serbi) dhe...video

Njëkohësisht ka kryer disa punë. Një pjesë të kohës si operator kinemaje, kurse pjesën tjetër, në dyqan dhe nëpër shtëpi private duke rregulluar radio dhe TV. Paratë e para ia ...video

Krijimi i të ardhurave personale përmes prodhimeve bujqësore, dhënie e kredive bujqësore, punësimi në punët e shtetit më 1971....video

Për disa, punësimit ishte i mundshëm me konkurs, ndërsa prej vitit 1945 deri 1989, njerëzit punësoheshin përmes komitetit...video

Pengesat për tu punësuar në punët e shtetit, punët në qytetin e Rijekës, në Gjakovë dhe Zvicër ...video

Tradita e familjës për t’u marrë me tregëti; furnizimi i fshatrave të Gjakovës me mallra të ndryshëm si dhe mbyllja e dyçanit nga pushteti komunist...video

Ditarin e ka marrë në shkurt të vitit '62, ku ka punuar si mësues në fshatin Mushëtisht...video

Pas përfundimit të shkollës normales, arrin të punësohet në fshatin Demjan, ku punon një vit. Më pas, punësohet në fshatin Bistazhin, ku punon dy vjet...video

Meqë arkeologët shqiptarë ishin kuadro deficitar, nuk ishte e vështirë të gjeje punë. Punoi në Muzeun e Kosovës më 1974...video

Sigurimi bazës ekonomike përmes shitjes së prodhimeve bujësore, ushqimet familjar, pagasat e tatimeve ndaj shtetit ...video

Gjendja ekonomike e dobët. Prindërit punonit te njerëzit e pasur, si kujdestarë, mirëmbajtës të shtëpisë së tyre...video

Babai u punësua në punë të shtetit. Me të ardhurat që kishte arrinte t’i mbulonte shpenzimet e familjes mjaft mire...video

Familja ka jetuar më rrogë e cila, edhe pse jo shumë e mirë, ka mjaftuar për mirëqenien e familjes. Babai ka punuar në fushën e trashëgimisë, ndërsa nëna ka pasë një pension të vogël...video

Paratë e para të fituara, sipas traditës i dhuroheshin kryefamiljarit, babait. Ai kujdesej për menaxhimin e pasurisë së fituar nga e gjithë familja...video

Meqë nuk kishte banesë të veten, pjesa më e madhe e parave shkoi për të paguar qeranë. Ishte e gëzuar që më nuk kishte nevojë të kerkonte para nga familja. Bleu...video