Historia e Kosovës
  Temat >> Politika dhe angazhimi politik

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Politika dhe angazhimi politik
Të intervistuarit tregojnë për ndikimin e politikës në jetën e tyre, se a ishin aktivë apo të interesuar në politikë. Tregojnë për mundësitë që kishin gratë në shoqëri dhe në jetën politike, si e kishin përjetuar rënien e Rankoviqit, demonstratat e 68-ës dhe ndryshimin e kushtetutës, dhe si të gjitha këto kishin ndikuar në jetën e tyre.

 

Për shqiptarët e Kosovës kishte liri qytetare (liri të lëvizjes), por jo edhe liri kombëtare...video

E pranuar në partinë komuniste, por jnuk ka qenë pjesë aktive e saj...video

Ka qenë e detyruar të shkruajë "pranohem në partinë komuniste" në kohën kur mendonte të kalonte në UP. Fillimisht ka punuar në muzeun e Kosovës, ndërsa në...video

Për shkak të persekutimeve që me vite vinin duke u rritur në rrethin e Grashticës, njerëzit ishin të detyruar të bënin bê që nuk kishin armë...video

Kjo ishte mënyra përmes të cilës pushteti jugosllav bënte presion që popullata shqiptare të largohej. Duhej të shitej diçka nga ekonomia familjare vetëm që të blihej një armë e që të dorëzohej...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë. ...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë. ...video

Aksioni i armëve ka qenë shumë i vrazhdë, sepse regjimi serb ka kërkuar armë, pa pasur armë. Represioni ishte më i madh në fshatra se sa në qytete...video

Nuk ka qenë fare i inkuadruar në politikë. Sa i përket aksionit të armëve, e thekson presionin ndaj popullatës me qëllim që të nxitet shpërngulja e saj në Turqi...video

Familja Maliqi ishte e përndjekur. Asaj madje i refuzohet edhe kërkesa për letërnjoftim...video

Shërbimi gjatë viteve 1941-1944 në ushtrinë gjermane, shpallja e familjes së tij si familje reaksionare dhe jeta në ilegalitet gjatë periudhës së Rankoviqit...video

Burgosjet politike në burgun e Goli Otokut; puna e detyruar duke bartur gurë, mungesa e ushqimit, rrahja dhe maltretimet fizike e psikike në këtë burg...video

Dëgjimi i lajmeve ngas radioja me zë të ulët, me veshin e afruar te radio, pastaj edhe pamundësia për tëdëgjuar lirshëm muzikë shqiptare nga Tirana; mosguximi për të...video

Kanë mësuar në gjuhën shqipe por, p.sh. në letërsi, kanë mësuar kryesisht për shkrimtarë sllavë. Biblioteka kishte pak libra në gjuhën shqipe edhe i kujtohet se ishte...video

Për shkak të presioneve prej viteve 50-ta-kur ka vazhduar emigrimi në drejtim të Turqisë-në Prizren ka ekzistuar edhe një lloj tjetër i emigrimit të dhunshëm, direkt apo...video

Ideja dhe pengesat për emërimin e shkollës "Hasan Prishtina" dhe ngritja e shtatores së tij në Mitrovicë...video

Rënia e Rankoviqit pritet me gëzim të madh nga shqiptarët; vetëbesimi fillon të rritet, fillon të këndohet pak më lirë...video

Gëzimi për rënien e Rankoviqit ishte shumë i madh, sepse diçka ndryshoi për të mirë, filloi një frymëmarrje më e lirë. S'kishte më aksione përmbledhjen e armëve. ...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë. ...video

Pas tij erdh një frymë e re, shumë më e lirë. Thekson që në Kosovë njerëzit gëzoheshin shumë me pak....video

Demonstratë nuk kishte parë asnjëherë më parë. Dalja në qarshi pas demonstratës dhe dritaret e thyera në sheshin e Prishtinës...video

Arsimtar në shkollën fillore "Zekeria Rexha" gjatë demonstratave të vitit 1968; dyshimet në organizatorët e këtyre demonstaratve. ...video

Atë natë, kur kanë filluar demonstratat, ai nuk ka ditur asgjë edhe pse ka qenë kryetar i tubimit të punëtorëve. Për këtë ngjarje ai është informuar të nesërmën...video

Veprimi politik kanalizohej në Lëvizjen Popullore të Kosovës, dhe suksesi i saj kurorëzohet me organizimin e demonstratave të vitit '68. Demonstrata ishte spontane...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë...video

Gjendja dhe atmosfera politike në mesin e nxënësve të Normales në Mitrovicë me rastin e demonstratave të vitit 1968; mungesa e informimit në lidhje me organizatorët e demonstratave...video

Rinia ka qenë përparimtare dhe me këtë ia arriti qëllimeve të saja. Ai vetë nuk mori pjesë në demonstrata por i ka përkrahur moralisht. Në këto demonstrata e humbi një të ...video

Ishte një hap i mirë por njerëzit nuk mendonun se ishtë kryer e gjithë puna për çështjen kombëtare...video

Përpilimi i Kushtetutes së vitit 1974 nga disa nga intelektualët e Gjakovës; të drejta më të avancuara për shqiptarët me këtë kushtetutë. ...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë. ...video

Fazat paraprake deri te arritja e Kushtetutës së vitit 1974...video

Qëndrimi i Titos ndaj popullatës në Kosovë, ndryshimet politike pas vdejkjes së Titos. ...video

Nga këndvështrimi i sotshëm, Tito ishte liberal. Por, në atë kohë, ai ishte i urryer për shkak se e shkelte të drejtën kombëtare. Tito nuk i kishte hapur shkollat në gjuhën shqipe...video

Tito nuk ka pasë shumë punë me shqiptarë. Ai ka thirrë në vitin 1944, dhe u’a ka prerë veshët: ”rrini urtë, ju shqiptarë”, mos bëni zë se ne e dimë se çka mund të ju...video

Politika e Titos ishte dinake; ai dukej si njeri i mirë por, në fakt, ai ishte shkaktari i shumë të këqijave që u ndodhnin shqiptarëve...video

Roli dhe qëndrimi i Titos ndaj shqiptarëve si dhe një përvojë personale të tij me Titon, takimin e tij më të. ...video

Mendon se Tito ka qenë njeri shumë liberal, si nga aspekti i shkollimit, ashtu edhe nga aspekti i lirisë qytetare. ...video

Për Titon mësohej në shkollë shumë; përmes poezive e tregimeve pozitive për të. Duke u rritur, ajo nisë të kuptojë që ato gjëra nuk kishin qenë të vërteta. Mjerimi i popullsisë...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë...video

Tito për të ka qenë "vizionar  i madh”. Koha e tij ishte kohë e mirë për të jetuar. Gjëja që e ka dëshpëruar te Tito ishte mos dhënien e statusit të republikës Kosovës...video

Si pasojë e religjionit, pozita e gruas ishte e rëndë...video

Pozita e gruas ishte e rëndë, e nënshtruar. Këtë e ndihmonte edhe regjimi serb si dhe religjini...video

Nuk dihej se si dukej flamuri. Për herë të parë flamurin-së bashku me plisin e ballistëve-e shohim në temelet e një shtëpie të rrënuar...video

Kartëmonedha e Shqipërisë, leku, ka qenë inspirim për ta bërë flamurin. Shqipnja është zmadhuar me mikroskop dhe më pas është qëndisur në pëlhurë...video

Burgosjet në Burgun e Nishit dhe Golio Otokut;shpërndarja së bashku me shokë erreth 1800 flamujve shqiptar nëpër Kosovë, që në vitin 1952. ...video

Revista "JETA E RE" mund të merrej nga bibliotekisti dhe aty përshkruhej romani i Adem Demaçit "Gjarpërinjtë e gjakut." Ky libër ishtë i kërkuar shumë...video

Përkujtimi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ndikonte në ngritjen e vetëdijes kombëtarë...video

Përqendrohet më shumë tek ndalesa e shfrytëzimit të literaturës shqiptare...video

Nuk ka pasë ndryshime të medha. Pas vitit '74 është ndier një lloj relaksimi. Vonë kuptoi se nena e saj konsiderohej armiku numër një në ish Jugosllavi. Dokumentin...video