Historia e Kosovës
  Temat >> Jeta familjare

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Jeta familjare
Njerëzit e intervistuar flasin për jetën e tyre familjare; se si ishte e organizuar, çfarë pozite kishin gratë në familje dhe në shoqëri dhe cili ishte trajtimi i mysafirëve në shtëpi.

 

Në moshën katër vjeçare burgoset sepse familja nuk donte të tregonte vendndodhjen e Sherif-it, babait të Ramadan-it. Në burg përjetoi maltretime të vazhdueshme nga regjimi jugosllav...video

Gjendja e përgjithshme familjare: pagëzimin e babës me dy emra për shkak të rrethanave të kohës, fëmijërinë e tij, mos mundësin për tu shkolluar. ...video

Fëmijëri të mirë dhe të qetë. Që nga mosha dymbëdhjetë vjeçare, prindi e angazhonte në ndonjë punë të lehtë; shkonte për të punuar në ara në mënyrë që të...video

Kishte fëmijëri të varfur. Si fëmijë punoi punëdore, si p.sh. qëndisje, më qëllim që t'i ndihmojë familjes...video

Një fëmijëri e gëzuar, një harmoni në mes të fëmijëve të komuniteteve të ndryshme. Lojëra të ndryshme dhe në fund, drejtimi kah leximi i revistave të ndryshme që, në kohën...video

Një fëmijëri mjaft e lumtur, jo pse rrethanat kanë qenë të mira por për arsye se prindërit janë kujdesur që t'i kursejnë nga e gjitha ajo që ka pasuar pas luftës së dytë botërore...video

Familja jetonte në bashkësi. Me rritjen e pavarësisë ekonomike filloi shkapërderdhja. Organizimi i familjë bëhej në bazë të ndarjes së roleve gjinore: gratë kujdeseshin...video

Familja Maliqi kishte harmoni gjatë vitetve '60-ta dhe '70-ta. Arsye e fortë për këtë harmoni ishte represioni i vazhdueshëm i regjimit serb...video

Organizimi i familjes dhe marrëdhëniet e mira në mes të anëtarëve të familjes, marrja e vendimeve përmes konsenzusit familar. ...video

Familja Shaqiri, në fillimin e hershëm të saj, është më e madhe, kurse me ngritjen e standardit jetësor, ajo zgjërohet më shumë. Respekti për më të vjetrit dhe përcjellja e kësaj tradite ...video

Pozita e burrit si superiore ndaj asaj të gruas, e cila nuk mund të merrej me çështjet jashtë shtëpisë. Ndarja e roleve gjinore...video

Gruaja ka qenë e barabartë. Tek më të vjetrit ka pasë dallime në ndarjen e punëve. Për të gjithë në shtëpi është kujdesur gruaja. Meshkujt e familjeve nga të dyja anët ...video

Grashtica nuk kishte rrymë e as shtëpi të mira. Flihej në kashtë. Mësimi bëhej me llambë vajguri...video

Bujqësia si burimi i vetëm i ekonomisë së familjës. Toka bujqësore lëshohet me qera gjatë kohës sa ishte në burg babai i Ramdanit...video

Babai si i vetmi burim i ekonomisë familjare...video

Sigurimi i ushqimit për familje nga prodhimet bujqësore dhe ato blegtorale; kalimi nga përdorimi i mistrit për ushqim në atë të grurit. ...video

Tradita e pritjes dhe përcjelljes së mysafirit deri në afersi të shtëpisë së tij...video

Në familje ka ekzistuar oda. Prindi i tij nuk ka mundur të rrijë me mysafirin në një vijë, por gjithmonë ballë për ballë për shkak se vetëm kështu bëhej muhabeti më i mirë...video

Krahas varfërisë, familje mikpritëse. Çka kishin për vete, ia ofronin edhe mysafirit...video

Mysafiri ka një vend nderi e respektit dhe duhet t’i ofrohen të gjitha të mirat që i ka familja. Dhoma e mysafirëve nuk ka qenë vetëm dhomë për mysafirë; ajo është...video

Vështirësitë dhe pengesat për praktikimin e besimit për personat të cilët ishin të punësuar në punët shtetërore. ...video

Gjendja fetare gjatë regjimit komunist në Kosovë, se si liria e besimit ka ekzistuar për ata njerëz që kanë dashur të praktikojnë besimin e tyre. ...video

Liria fetare në aspektin deklarativ por pengesat e praktikimit të besimit për njerëzit e punësuar në punët shtetërore. ...video

Përdorimi i lodrave tradicionale si fëmijë. ...video

Sigurimi i ushqimit për familje nga prodhimet bujqësore dhe ato blegtorale; kalimi nga përdorimi i misrit për ushqim në grur...video

Tradita dhe zakonet familjare; sjelljet me fqinjët; krijimi i miqëve. ...video

Fëmijët kanë qenë të anashkaluar nga familja sepse burrat e merrtnin vëmendjen e kujdesin më të madhe për shkak të punës që bënin për ekonominë e shtëpisë...video

Veshmbathja kryesisht sigurohej nga familja; opingat dhe llastëkut kanë qenë kryesore për vijimin e shkollës së mesme...video

Është gjenereta e gjashtë e familjse, duke rrjedhur nga i pari i familjes, Haxhi Ali Buharaliu, që kishte ardhur në Kosovë me dekretin e sulltanit në vitin 1846...video