Historia e Kosovës
  Temat >> Shkollimi >> Mësimi për vajzat në shkollë

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Mësimi për vajzat në shkollë

Në shkollë nuk kishte mjaft vajza, sidomos jo nga tereni i Grashticës. Nuk kishte diskriminim gjatë shkollimit të vajzave...video

Mësimi për vajzat ishte në nivel të ulët. Dy vajza përjashtohen nga klasa e tij për shkak se nuk e dinin gjuhën serbe...video

Në vitin shkollor '72-'73, nga 621 nxënës, kishte gjithsej 41 vajza...video

Shkollimi nuk ishte i njëjtë për vajzat sikur për djemtë. Gjendja në qytet ishte shumë e  rëndë, por në fshat ishte edhë më e rëndë. Familja e Maxhides ishte katalizator për ...video

I njëjtë, nuk ka pasë kurrëfarë dallimi. Ka qenë një frymë ku gjithmonë të dy gjinitë i kanë parë si të barabarta. Gjendja ekonomike ka ndikuar që disa familje të mos koncentrohen shumë...video