Historia e Kosovës
  Temat >> Shkollimi >> Mësimi në gjuhë shqipe, serbe, turke

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Mësimi në gjuhë shqipe, serbe, turke

Përdorimi i dy dialekteve në gjuhën shqipe deri me rastin e unifikimit të gjuhës shqipe në Kongresin e saj në Tiranë; pjesmarrja e personaliteteve nga Kosova në këtë Kongres.. ...video

Mësimi i gjuhës serbe ishte i detyrueshëm, p.sh: një vjershë njëzetekatër strofëshe është dashur të mësohej për të nesërmen që t'i recitohej profesorit serb. Profesorët e gjuhës . ...video

Gjuha serbe ishte e obligueshme. Për shkak të saj, Faiku bie nga provimi në lëndën e gjuhës serbe...video

Represioni i madh i regjimit jugosllav bën që mësimi në gjuhën shqipe të mos lejohet në raport me popullsinë shumicë shqiptare. Rrjedhimisht, shqiptarët do të mbesin...video

Për shkak të klimës politike, kishte liri e paktë për t’u shprehur në gjuhën turke. Shkollat në gjuhën turke u hapën më 1952...video