Historia e Kosovës
  Temat >> Politika dhe angazhimi politik >> Aksioni i mbledhjes së armëve

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Aksioni i mbledhjes së armëve

Për shkak të persekutimeve që me vite vinin duke u rritur në rrethin e Grashticës, njerëzit ishin të detyruar të bënin bê që nuk kishin armë...video

Kjo ishte mënyra përmes të cilës pushteti jugosllav bënte presion që popullata shqiptare të largohej. Duhej të shitej diçka nga ekonomia familjare vetëm që të blihej një armë e që të dorëzohej...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë. ...video

Aksioni i mbledhjes së armëve nëkohën e rankoviçit; detyrimi për të blerë armë dhe për ti dorëzuar mëvonë. ...video

Aksioni i armëve ka qenë shumë i vrazhdë, sepse regjimi serb ka kërkuar armë, pa pasur armë. Represioni ishte më i madh në fshatra se sa në qytete...video

Nuk ka qenë fare i inkuadruar në politikë. Sa i përket aksionit të armëve, e thekson presionin ndaj popullatës me qëllim që të nxitet shpërngulja e saj në Turqi...video