Historia e Kosovës
  Temat >> Puna >> Baza ekonomike e familjes

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Baza ekonomike e familjes

Sigurimi bazës ekonomike përmes shitjes së prodhimeve bujësore, ushqimet familjar, pagasat e tatimeve ndaj shtetit ...video

Gjendja ekonomike e dobët. Prindërit punonit te njerëzit e pasur, si kujdestarë, mirëmbajtës të shtëpisë së tyre...video

Babai u punësua në punë të shtetit. Me të ardhurat që kishte arrinte t’i mbulonte shpenzimet e familjes mjaft mire...video

Familja ka jetuar më rrogë e cila, edhe pse jo shumë e mirë, ka mjaftuar për mirëqenien e familjes. Babai ka punuar në fushën e trashëgimisë, ndërsa nëna ka pasë një pension të vogël...video