Historia e Kosovës
  Temat >> Jeta familjare >> Organizimi i familjes >> Faik Krasniqi

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Jeta familjare / Faik Krasniqi

Organizimi familjar

 

Familja jetonte në bashkësi. Me rritjen e pavarësisë ekonomike filloi shkapërderdhja. Organizimi i familjë bëhej në bazë të ndarjes së roleve gjinore: gratë kujdeseshin
për ushqim e veshmbathje, kurse burrat bënin punët jashtë shtëpisë.