Historia e Kosovës
  Deshmitaret e kohes >> Fazli Bytyqi

 

Projekt i

 

Qendra Multimedia

Rr.Xhelal Mitrovica p.n.

Teatri Dodona

10000 Prishtina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 722 464

Fax: +381 38 222 793

info@qendra.org

www.qendra.org

Fazli Bytyqi

 

Ka lindur në vitin 1938 fshatin Fushticë e Epërme të Drenicës. Shkollën fillore e ka përfunduar në vendlindje. Një kohë të gjatë është barë me punë bujqësore dhe  me ndërtimin e shtëpive. Ka punuar në vende të ndryshme të ish-Jugosllavisë, kurse prej vitit 1971 ka punuar në fabrikën e Amortizatorëve në Prishtinë. Aktualisht është i pensionuar. Prej viti 1965 jeton dhe punon në fshatin Hencë në afërsi të Sllatinës.

Përdorimi i lodrave tradicionale si fëmijë. ...video

Sigurimi i ushqimit për familje nga prodhimet bujqësore dhe ato blegtorale; kalimi nga përdorimi i mistrit për ushqim në atë të grurit. ...video

Tradita dhe zakonet familjare; sjelljet me fqinjët; krijimi i miqëve. ...video

Tradita e pritjes dhe përcjelljes së mysafirit deri në afersi të shtëpisë së tij. ...video

Feja

Vështirësitë dhe pengesat për praktikimin e besimit për personat të cilët ishin të punësuar në punët shtetërore. ...video

Fillimi i shkollimit me vetë inisiativë në moshën nëntë vjeqare; braktisja e bagëtisë dhe shkuarja në shkollë; arsimtari i parë. ...video

Mësimi i shkrimit dhe leximit para se të shkonte në shkollë;vjersha e parë. ...video

Përdorimi i dy dialekteve në gjuhën shqipe deri me rastin e unifikimit të gjuhës shqipe në Kongresin e saj në Tiranë; pjesmarrja e personaliteteve nga Kosova në këtë Kongres. ...video

Hapja e Universitetit të Prishtinës; ndikimi i shkollimit universitar në arritjen e synimeve kombëtare. ...video

Krijimi i të ardhurave personale përmes prodhimeve bujqësore, dhënie e kredive bujqësore, punësimi në punët e shtetit më 1971. ...video

Sigurimi bazës ekonomike përmes shitjes së prodhimeve bujësore, ushqimet familjar, pagasat e tatimeve ndaj shtetit. ...video

Ekzistimi i themeleve të Kishës Katolike në fshatin Fushticë e Epërme dhe përpjekjet e administratës serbe për t'i eleminuar këto gjurmë. ...video

Ndëgjimi i radios dhe i muzikës në mediumet shqiptare sidos ndëgjimi i radio Kukësit. ...video

Përdorimi i veglave muzikore në fshatin Fushticë e Epërme, si lahuta, qiftelia etj.
...video

vështirësitë dhe rrethanat politike për t'i përcjellur filmat dhe shfaqjet teatrale në Fshatin Sllatinë. ...video

Marrëdhëniet etnike me nxënësit malazez në fshatin Komoran, marrëdhëniet me mësuesen e gjuhës serbe. ...video

Rrahjet dhe maltretimet e babait në kohën e Rankoviçit,ndryshimet e gjendjes politikepas rënies së rankoviçit. ...video

Aksioni i mbledhjes së armëve dhe rrefuzimi i njerëzve për ti dorëzuar ato, rrahjet dhe maltretimet nëemër të kërkimit të armeve. ...video

Qëndrimi i Titos ndaj popullatës në Kosovë, ndryshimet politike pas vdejkjes së Titos. ...video